Fysisk-motorisk basistræning

 

KOM I GANG!
Motorisk udvikling sker over et helt livsforløb. I børneårene op til puberteten er den motoriske udvikling essentiel, da indlæring af bevægelser begrænses betydeligt, når puberteten sætter ind. Mange af de motoriske færdigheder, der danner fundament for indlæring af de badmintonmæssige teknikker, etableres i børneårene.
Udviklingen af spillerens fysisk-motoriske basis skal prioriteres højt ved at stimulere børnene på mange forskellige måder. Det gør sig gældende for alle børn, uanset om det enkelte barn har lyst til at dyrke idræt eller ej, være verdensstjerne eller spille for sjov, spille badminton, håndbold eller noget helt andet.
Fysisk-motorisk basistræning skal udføres af alle spillere uanset niveau.

Denne guide giver dig en kort introduktion til at komme i gang med den fysisk-motoriske basistræning i din klub.

Nedenfor er 17 gode råd, som træneren skal tage i betragtning i forhold til planlægning og gennemførelse af fysisk-motorisk basistræning med høj kvalitet.

Brug materialet

FYSISK-MOTORISK BASISTRÆNING I BADMINTON består – udover denne guide – af et videomateriale og et skriftligt materiale, der alle supplerer hinanden. Videomaterialet indeholder både øvelsesinspiration

og tekniske fokuspunkter til træningen.Det skriftlige materiale indeholder en grundig indføring i områdets baggrundsviden samt træningsmetoder og kan læses fra A til Z eller bruges som opslagsværktøj.

Se videoerne omkring gang- og løbemønstre her.
Se videoerne omkring hop, spring og landing her.
Se videoerne omkring retningsskift og retningsbestemte afsæt her.
Se videoerne omkring øje-hånd koordination her.
Se videoerne omkring stabilitet og bevægelighed her.

Klik her for at købe en trykt version af materialet.

Du kan også læse materialet online her.

Hvad skal trænes?

Den fysisk-motoriske basistræning er et omfangsrigt område og opdeles i fem kategorier:

 • Gang- og løbemønstre
  • Se videoerne omkring gang- og løbemønstre her.
 • Hop, spring og landing
  • Se videoerne omkring hop, spring og landing her.
 • Retningsskift og retningsbestemt afsæt
  • Se videoerne omkring retningsskift og retningsbestemte afsæt her.
 • Øje-hånd koordination
  • Se videoerne omkring øje-hånd koordination her.
 • Stabilitet og bevægelighed

Se videoerne omkring stabilitet og bevægelighed her.

Mere end du tror

Den fysisk-motoriske basistræning udgør i BadmINTRO (5-8 år) minimum en tredjedel af den samlede træningstid, mens den i Før puberteten (9-12 år) udgør en fjerdedel af den samlede træningstid.

Hvornår skal der trænes?

Brug den fysisk-motoriske basistræning som en del af opvarmning og som et ”break” i træningen. Indlæring af nye færdigheder kræver høj grad af opmærksomhed og skal derfor ligge tidligt i træningen. Desuden har de yngste spillere ofte brug et ”break” og fornyet koncentration i løbet af træningen – hertil kan den fysisk-motoriske basistræning bruges via en leg til at give spillerne et smil på læben.

Samspil med tekniktræningen

For de yngste spillere skal den fysisk-motoriske basistræning altid understøtte den tekniske træning. Fokuseres der fx på clear i tekniktræningen, er det blandt andet nærliggende at træne forskellige overhåndskast i forbindelse med den fysisk-motoriske basistræning. For de ældre spillere vælges aktiviteter til den fysisk-motoriske basistræning, der sikrer en alsidighed i bevægelsesmønstrene i løbet at den enkelte lektion.

Tilpas aktiviteten

Aktiviteterne skal altid justeres og tilpasses, så det ønskede træningsformål opnås. Via aktivitetshjulets seks elementer justeres og tilpasses aktiviteten efter spillernes niveau og det ønskede træningsformål (se aktivitetshjulet i det skriftlige materiale).

Træn det hele

Træningsplanen skal bygges op, så alle bevægelser i de fem kategorier trænes. Hvorvidt der veksles mellem de fem kategorier i den enkelte træning, fra træning til træning eller over en længere periode er ikke så vigtigt – det vigtige er, at spillerne stimuleres alsidigt henover sæsonen og sæsonerne.

Variation, variation, variation

Bevægelserne i aktiviteterne skal varieres på flest mulige måder via:

 • Retning – forlæns, baglæns, til siderne og skråt, evt. vertikalt og rotation omkring længdeaksen.
 • Tempo – normalt, langsomt, hurtigt kontrolleren, maksimalt/hurtigst muligt samt med temposkift.
 • Startposition – stående, rullende, accelererende og under opbremsning samt flyvende (efter spring).
 • Tyngdepunktsplacering – mellem, højt, lavt og meget lavt.
 • Takt og rytme – ved at følge musik, spejling af makker eller spillerens egen rytme.
 • Bevægelsesskift – på auditivt eller visuelt signal, fx på et klap/råb eller på en bestemt bevægelse.
Formel og funktionel

Der skal både vælges formelle og badmintonfunktionelle aktiviteter og alt derimellem. Albueliggende planke er en formel aktivitet, mens at jonglere med ketsjer og bold er en funktionel aktivitet. Hvornår en aktivitet er tekniktræning og fysisk-motorisk basistræning, er mindre vigtigt. Det er dog vigtigt, at træneren er bevidst om, hvorfor aktiviteten vælges.

Simpel og kompleks

Aktiviteterne går fra simple mod mere komplekse, i takt med spillernes niveau bliver højere. Det betyder, at der som udgangspunkt vælges simple aktiviteter til de yngre spillere, og at aktiviteternes kompleksitet stiger med alder, erfaring og niveau. Dermed ikke sagt, at de yngste spillere ikke kan lave komplekse aktiviteter, fx en fangeleg. Fokus i aktiviteten ligger bare et andet sted end udviklingen af den fysisk-motoriske basis, fokus vil i højere grad ligge på det sociale element og på at skabe motivation igennem en sjov aktivitet.

God instruktion

Instruktionen og præsentationen af aktiviteterne er altafgørende for, at spillerne forstår, hvad og hvordan de skal træne. Anvend Demonstration-Forklar-Demonstration-Træn (DFDT-metoden). Demonstrationen skal være så korrekt som mulig og fokuspunkter så få som nødvendigt.

Samspil med den fysiske træning

For spillere i Før puberteten skal den fysisk-motoriske basistræning i et vist omfang kobles til den fysiske træning. Det sker ved at anvende aktiviteter og bevægelser fra den fysisk-motoriske basistræning til træning af specifikke fysiske parametre, fx kondition, spændstighed og hurtighed (se BATK for den komplette oversigt).

Kend dine valg

I al træning skal træneren holde for øje, hvad formålet er med øvelses- og aktivitetsvalgene. Aktiviteter og øvelser har selvfølgelig et primært træningsformål, men også en eller flere sekundære træningseffekter, fx sociale, taktiske og mentale.

Børn er ikke ens

Aktiviteterne skal vække spillernes nysgerrighed og give dem succesoplevelser. Aktiviteten skal derfor være tilpasset spillernes alder og niveau. Samtidig skal der være mulighed for at eksperimentere, at have svært ved at lære en færdighed og at gøre noget forkert – dette er alt sammen en naturlig del af læringsprocessen. Her tales dog ikke om at fejle, men om at turde!

Ikke kun i badminton

Udvikling af den fysisk-motoriske basis sker ikke kun til badminton, men i alle aktiviteter, hvor kroppens bevægelsespotentiale udfordres. Al fysisk aktivitet tæller – lige fra at klatre i træer, at lege hjemme på vejen, at spille fodbold i frikvarteret eller at dyrke gymnastik. Forældre, trænere og andre voksne skal opfordre spillerne til at gå til andre idrætsgrene samt være fysisk aktive flere gange dagligt både igennem leg og uorganiseret idræt.