Fysisk-motorisk basistræning

Motorisk udvikling sker over et helt livsforløb, men i børneårene og frem mod puberteten, er den motoriske udvikling essentiel, da indlæring af bevægelser og teknikker bliver begrænset med alderen.

 

Fysisk-motorisk basistræning i badminton er primært rettet mod målgruppen af spillere i alderen 5-12 år, men kan sagtens anvendes til ældre ungdomsspillere og evt. seniortræning.

Formålet med den fysisk-motoriske basistræning er at give spilleren et godt fysisk og motorisk fundament for at lære badmintonspillet og få den største glæde ud af den tekniske træning.

Undervisnings- og inspirationsmaterialet til fysisk-motorisk basistræning i badminton er opbygget af et skriftligt materiale og en række konkrete øvelser.

Du kan læse hæftet Fysisk-motorisk basistræning i badminton online her eller købe et fysisk eksemplar på shop.badminton.dk.

Vi har også lavet en ”Quick start guide”, som giver dig en lynintroduktion til området. Du finder guiden her ved at klikke her.

Sammen med det skriftlige materiale findes over 360 øvelser, som er samlet i fem playlister på YouTube. Disse fem playlister er således også en inddeling af det omfangsrige område. De fem overordnede kategorier kan tilgås her:

 

 

 

 

 

 

Under hver kategori er der forskellige aktivitetsområder med stigende sværhedsgrad og funktionalitet. Hver kategori har nogle overordnede træningsfokusser. Disse kan du læse mere om på de enkelte playlisters YouTube-side. Tilsvarende har den enkelte øvelse også nogle specifikke træningsfokusser, som du finder i selve videoklippet.

Det anbefales at anvende videosekvenserne til både planlægning og gennemførelsen af træningen. I træningen kan der udvælges bestemte aktiviteter/bevægelser, som fremvises på tablet, og spillerne kan efterfølgende selv gå i gang med at udføre disse.