Badminton Danmarks love

På denne side har vi samlet Badminton Danmarks love, der går ud til klubber, dommere og Badminton Danmarks hovedbestyrelse.

 

Badminton Danmarks love
Love for Badminton Danmark

 

Love til klubber
Reglement for Medlemskab af Badminton Danmark (Medlemsreglementet)

Reglement om karantæne, suspension eller eksklusion af klubber og/eller klubmedlemmer

Takstblad

 

Love der indbefatter dommere
Oversigt over dommertilknytning til klubber

Reglement for Badminton Danmarks Dommerudvalg

 

Love til Badminton Danmarks hovedbestyrelse
Forretningsorden for Hovedbestyrelsens virksomhed

Vederlag og honorar til folkevalgte