Ifølge Badminton Danmarks medlemstal er det især de midtjyske klubber, der har fundet nøglen til at vækste. I hvert fald hvis man kigger på den procentmæssige fremgang siden 2015. Men hvad har de egentlig gjort i de midtjyske klubber for at tiltrække flere til badmintonsporten? Dét har vi talt med et par af klubbernes ildsjæle om.

 

I 2016 var Snejbjerg SG&I Badminton tæt på nedlukning. Blot 33 medlemmer og ingen kandidater til bestyrelsen gjorde, at det så sort ud for klubbens overlevelse.

Men så tog Jonas Hansen, som har trådt sine barnesko i klubben, styrepinden i egen hånd.

Klubbens fokus blev ændret, og det sociale blev omdrejningspunktet.

– Vi lavede flere initiativer, der ikke fokuserede på en elitepræget træning, men derimod havde mere fokus på socialisering. Et af de initiativer gik på, at alle klubbens medlemmer var tvunget til at blive et kvarter efter træning for at drikke en øl eller en sodavand sammen, på klubbens regning vel at mærke. Det gjorde, at vi kom til at kende hinanden på en anden måde, hvad end du ville snakke med eller blot lytte, fortæller formand i Snejbjerg SG&I, Jonas Hansen.

Allerede efter et år havde klubben omkring 50 nye medlemmer, og ungdomsafdelingen blev startet op igen efter et år kun med seniorbadminton. I dag har klubben 152 medlemmer fordelt på ungdom og seniorspillere, hvilket giver en samlet vækst siden 2015 på 150%.

For Jonas Hansen har det vigtigste dog hele tiden været, at badminton skal være sjovt ligegyldigt dit niveau.

– Hvis folk synes, det er fedt at gå til badminton, og der er en kultur i klubben om, at niveauet er underordnet, så længe vi har det sjovt, så er det også nemmere at tage en kammerat med til træning, også selvom han ikke er særlig god. Det har været vores udgangspunkt, at vi skal være så bred en klub, at vi kan rumme alle. Det skal såvel træningstilbud som kulturen i klubben afspejle, siger Jonas Hansen.

Udover de nye socialiseringstiltag har et andet tiltag vundet indpas i den midtjyske klub nær Herning.

– Som ungdomsspiller har man nu mulighed for at købe et halvt kontingent, så man kun træner én gang i ugen. Der er mange, som går til noget andet, og så kan det være svært at passe to sportsgrene ind, hvis begge sportsgrene kræver træning to gange om ugen. Det giver en lidt større fleksibilitet og mulighed for at prøve en ny sportsgren af som eksempelvis badminton, lyder det fra Jonas Hansen.

Læs også: Sådan ser medlemstallene for Badminton Danmark og DGI ud

Skanderborg Badminton (tidligere Højvangens Idrætsforening) er også en af de midtjyske klubber, der de seneste fire år har mærket stor medlemsvækst.

Siden 2015 har klubben fået en seniorafdeling med knap 50 medlemmer, mens også ungdomsafdelingen er firedoblet, hvilket giver en vækst på knap 160%.

Her er det primært en række interne initiativer og aktiviteter i klubben, der har skabt et godt fundament i klubben og gjort forskellen i forsøget på at skabe en social klub, hvor man kan komme og have det sjovt med sine kammerater.

– Vi har slået meget på at få flere piger i badminton, og derfor har vi lavet rene pigehold, inspireret fra fodbold. Det har haft stor succes med at tiltrække og fastholde piger. Vi har også gjort mange af de ting, som andre klubber også gør, som natminton, nytårsfjer og familiebadminton. Badminton er jo en af de idrætter, som hele familien har mulighed for at dyrke sammen, og succesen har været så stor, at vi ofte har venteliste, siger Erik Andersen, formand i Skanderborg Badminton, og tilføjer:

Læs også: Medlemsfremgang i Badminton Danmark trods frafald af piger i badmintonsporten

– Derudover gør vi det, at når vi inddeler vores træningshold, så kigger vi på og taler med forældrene om, hvem børnene har behov for at være sammen med for at have det sjovt. Det kan godt være, at der nogle steder er en skævvridning i forhold til niveauet, men det vigtigste for os er, at børnene er sammen med nogle, de føler sig trygge ved og har det sjovt sammen med. Erfaringerne i Skanderborg viser, at hvis vi kun inddeler dem niveaumæssigt, så falder flere fra.

Ifølge Badminton Danmarks direktør, Bo Jensen, er flere af ovennævnte tiltag nogle af de ting, som Badminton Danmark har erfaret virker godt.

– Vores erfaringer siger os, at specielt de klubber, som har implementeret vores forskellige tilbud og koncepter, så som klubudvikling, udvikling af spændende og sjove træningsmiljøer, badminton i skolen og VoksenFjer oplever vækst og udvikling både på medlems- og aktivitetssiden, siger han.

Og netop badminton i skolen er et af de tiltag, som den midtjyske klub Mejdal-Halgård Badminton har taget til sig.

– Vi er gået fra at have ingen børn til at have 56 ungdomsspillere, og vi kan egentlig ikke have flere på grund af haltiderne. Væksten skyldes en kombination af badmintontiltag i skolen og flere beboere i lokalsamfundet. For os i Mejdal er det vigtigste dog, at når børnene kommer hen i hallen for at spille badminton, så har vi nogle dygtige folk til at tage sig af dem, og som sørger for, at de synes, det er sjovt at spille badminton.

Blandt de tre midtjyske klubber er der altså enighed om, at især de sociale tiltag har været med til at gøre en forskel i forhold til klubbernes vækst gennem de seneste år.

– Min filosofi er, at hvis man gør det godt i hallen, og man gør det godt for de spillere, der kommer, så kommer der også flere medlemmer, afslutter Jonas Hansen fra Snejbjerg SG&I Badminton.