René Toft - Hovedbestyrelse - 90 års jubilæum
Badminton Danmark

Få overblik: Sådan vælges Badminton Danmarks nye formand

September 1, 2020 10:30 Skrevet af

Formandsposten i Badminton Danmarks Hovedbestyrelse er på kampvalg til dette års repræsentantskabsmøde. Men hvordan foregår valget egentlig, og hvad skal der til for at vinde? Få svarene på det meste, du har brug for at vide her.

 

Nok forestår der et ret så interessant præsidentvalg i USA i november, men der er nu også et yderst spændende valg i vente i badmintonregi, som skal afgøres om under to uger.

Et coronaforsinket repræsentantskabsmøde står nemlig for døren lørdag den 12. september, hvor der er bud om den øverste post i Badminton Danmarks Hovedbestyrelse, formandsposten.

Sagt på en anden måde bliver der unægtelig større travlhed ved stemmeurnerne, end det har været tilfældet længe på det årlige repræsentantskabsmøde, som i år er udskudt fra forsommer til sensommer som følge af coronapandemien.

På mødet skal de stemmeberettigede, de delegerede, først og fremmest beslutte, hvem der skal være hovedbestyrelsesformand efter René Toft, som går sit otium i møde.

Men hvordan foregår valgene på repræsentantskabsmødet egentlig, hvem kan stemme, og hvornår indtræder den nye formand i Badminton Danmark?

Har man ikke før deltaget i repræsentantskabsmødet, kan spørgsmålene være talrige. Vi prøver at svare på nogle af de typiske her.

Læs også: Kom med til Badminton Danmarks repræsentantskabsmøde

Hvad skal der stemmes om på årets repræsentantskabsmøde?

Der er kampvalg på en af hovedbestyrelsens i alt ni poster: Formandsposten i perioden 2020-2023.

Indtil for nyligt var der også lagt i kakkelovnen til, at der skulle være kampvalg på to øvrige hovedbestyrelsesposter, henholdsvis som eventansvarlig og eliteansvarlig. Torben Pedersen, der stillede op til posten som eventansvarlig, har imidlertid trukket sit kandidatur, og det samme har den nuværende eliteansvarlige, Kenneth Larsen. Læs mere om baggrunden for henholdsvis Torben Pedersens beslutning her og Kenneth Larsen beslutning her.

Dermed fortsætter Jeanette Lund Clausen som eventansvarlig og Carsten Werge træder ind i bestyrelsen som eliteansvarlig.

Derudover er der på årets repræsentantskabsmøde en række andre udvalgsformandsposter og -suppleantposter, der skal besættes, men der forekommer ikke nogen kampvalg.

Hvem kan stemme?

Det kan de såkaldte delegerede. Som ”menigt” klubmedlem i en badmintonklub eller -forening, der er medlem af Badminton Danmark, er man per automatik medlem af en af Badminton Danmarks otte kredse – alt efter hvor i landet, man er aktiv.

I forbindelse med repræsentantskabsmødet har hver kreds et antal delegerede, som har stemmeret til såvel personvalgene som de forslag på mødets dagsorden, der skal behandles. Antallet af delegerede per kreds afhænger af, hvor mange medlemmer der er i den enkelte kreds.

Op til 1000 medlemmer giver to delegerede, og derefter følger én delegeret per påbegyndt tusindstyvende medlem. En kreds med fx 800 medlemmer vil således have to delegerede, mens en kreds med 8800 medlemmer vil have 10.

Foruden de delegerede har de respektive medlemmer af hovedbestyrelsen en stemme, ligesom de respektive, stående udvalgsformænd for eksempelvis ungdomsudvalget, dommerudvalget m.fl. har en stemme.

Ansatte i Badminton Danmark kan ikke være delegerede.

Hvordan bliver man delegeret?

Det afhænger af, hvilken kreds man er medlem af. Det er nemlig op til hver enkelt kreds og dennes bestyrelse egenhændigt at beslutte, hvordan de vil fordele det antal delegerede, kredsen har. De valgte delegerede skal dog være medlem af den pågældende kreds.

Hvordan foregår afstemningen?

Afstemningen til personvalgene sker anonymt og skriftligt på repræsentantskabsmødet, mens de øvrige forslag, der er på dagsordenen til mødet, sker ved håndsrækning. Ved personvalgene er det den, der får flest stemmer, der vælges, mens lovforslag kræver 2/3 af stemmerne for at gå igennem.

Hvem er formandskandidaterne?

Kandidaterne til formandsposten er Tore Frydensbjerg Vilhelmsen og Kristian Boye Nielsen.

Tore sidder i skrivende stund som formand i Holdturneringsudvalget, og Kristian er i skrivende stund økonomiansvarlig i Badminton Danmarks Hovedbestyrelse og var indtil Badminton Københavns repræsentantskabsmøde for nylig også kredsformand.

Hvem skal være økonomiansvarlig, hvis Kristian Boye Nielsen bliver formand, og hvem skal være formand i holdturneringsudvalget, hvis Tore Frydensbjerg Vilhelmsen vinder?

Medlemmer af hovedbestyrelsen kan ikke besidde andre poster end den i bestyrelsen.

Da Tore Frydensbjerg Vilhelmsen stiller op til formand for hovedbestyrelsen, afgår han uden for tur som formand for Holdturneringsudvalget. Vælges han som formand, fortsætter Kristian Boye Nielsen som økonomiansvarlig i hovedbestyrelsen.

Bliver Kristian Boye Nielsen valgt som formand, skal der umiddelbart efter valget findes en ny økonomiansvarlig til hovedbestyrelsen. Det kan i princippet ske prompte på mødet, såfremt nogen anbefales eller melder sig, og ellers vil det oven på repræsentantskabsmødet være op til hovedbestyrelsen at finde en. Dette kan ske til enhver tid i rummet mellem to repræsentantskabsmøder. Den udpegede vil dog senere skulle ”blåstemples” på førstkommende repræsentantskabsmøde.

Udover kampvalgene skal en række andre poster besættes, hvor der kun er én kandidat. Er de kandidater garanteret at blive valgt?

Ønsker man at stille op til en af posterne på valg ifm. repræsentantskabsmødet, skal man senest melde sit kandidatur 30 dage forinden. Da den deadline er overskredet, er der ikke flere, der kan melde sig ind i kampen om en af de givne poster på valg, så princippet er de pågældende kandidater valgt ind – medmindre naturligvis, at nogen af dem trækker sit kandidatur inden mødet.

Hvornår indtræder den nye formand?

I samme øjeblik, som repræsentantskabsmødet er overstået, indsættes den nye formand. Det samme gælder de øvrige poster på valg. Typisk sidder de enkelte udvalgsformænd sæsonen ud, men da disse i år har siddet omtrent tre måneder længere end planlagt som følge af coronapandemien, skifter kasketterne øjeblikkeligt i forbindelse med mødet.

Klik her for at læse dagsordenen for repræsentantskabsmødet 2020 den 12. septemberTags: , , ,
Kategori: , , ,