Tore Vilhelmsen og Kristian Boye stiller begge op til formandsposten i Badminton Danmarks hovedbestyrelsen. Hvem der vinder formandskabet afgøres på lørdag til Badminton Danmarks Repræsentantskabsmøde, så inden da får de to kandidater her mulighed for at sætte op til 400 ord på, hvor de delegerede skal pege på dem som den næste formand.

 

Vi har givet de to formandskandidater en opgave. De har hver især fået op til 400 ord til at præsentere sig selv som formand ud fra fem spørgsmål, som de skal svare på.

 

Hvorfor vil du gerne være formand i Badminton Danmark?

Tore: Fordi jeg kan gøre en forskel, og fordi Badminton Danmark har brug for en formand, der har de kompetencer og værdier, som jeg har. En inddragende og samlende formand, med fokus, på bredde, elite og fællesskab.

 

Kristian: Det er klubberne og kredsene som er fundamentet for badmintonsporten i Danmark. Det er dem som sammen med og med støtte fra Badminton Danmark, skal sikre og udvikle vores sport til glæde for alle – lige fra bredde til elite – fra ungdom til veteran – fra land til by. Min motivation er, at vi sammen skal udvikle badmintonsporten til glæde og gavn for hele Danmark. Mine rødder i badmintonsporten er klubberne, de frivillige og kredsene, og det er dem som sammen bærer og løfter vores sport. Jeg vil i samarbejde med klubberne og kredsene fortsætte den positive udvikling, vi har oplevet de sidste 4-5 år med stigende medlemstal, det unikke samarbejde med DGI sammen med vores markant forbedrede økonomi.

 

Klik her for at læse dagsordenen for repræsentantskabsmøde 2020

 

Hvis du bliver valgt som formand, hvad bliver så dit vigtigste fokus de første tre måneder?

Kristian: Det vigtigste er inddragelse og involvering af klubber og kredse, så vi sammen kan fortsætte den positive udvikling. Yderligere vil jeg igangsætte en åben proces for at gøre det mere lettere og simpelt for klubber, kredse og spillere at dyrke badminton. Udover dette vil jeg have ekstra stor opmærksomhed på de konsekvenser Corona/Covid-19 har haft og vil få. Vi endnu ikke har oplevet de fulde konsekvenser og på de tilbagemeldinger, som jeg har modtaget på mange klub- og kredsmøder gennem det seneste, er der ingen tvivl om, at vi sammen skal arbejde hårdt for at genoprette vores sport som før Corona/Covid-19 krisen.

 

Tore: Min første og største prioritering de første tre måneder, og nok også længere, bliver at få samlet Badminton Danmark igen. Ikke Badminton Danmark som forbund, men som land. Der er behov for, at der bliver valgt en samlende formand. Mere end nogensinde før. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at der igen bliver en god og konstruktiv kemi mellem klubber og forbund, både politisk og administrativt. De sidste par år har jeg desværre mødt en del klubber, store som små, som har den opfattelse, at de er i direkte opposition til deres eget forbund. De føler, at forbundet har glemt, at forbundet er til for klubberne og ikke omvendt. Det skal der klart laves om på.

 

Læs også: Få overblik: Sådan vælges Badminton Danmarks nye formand

 

Hvilke områder ser du, at du vil ind og forbedre i Badminton Danmark med dit virke som formand?

Tore: Udover det ovenfor nævnte, så skal vi have fokus på åbenhed. Jeg har et mål om, at vi med mig som formand åbner op for, at vi reelt kan tale og diskutere mange af de forhold, som forbundet og andre tager for givet i dag, og ”som jo altid har været sådan”. Vi skal turde forholde os til den virkelighed og de udfordringer, som vi står overfor. Berøringsangst er værre end at gøre noget. Og med mig som formand, så bliver der reelt mulighed for at drøfte tingene. Til gavn for udvikling, bredde og elite. Til gavn for badminton i Danmark.

 

Kristian: Vi skal blive bedre til at kommunikere, inddrage og involvere alle i arbejdet med at udvikle badmintonsporten til glæde for alle. Vi skal øge vores relevans og samarbejde med både klubber og kredse, så vi sammen kan fastholde og udvikle badmintonsporten i hele Danmark.

 

Hvad håber du på at opnå som formand indenfor det første år?

Kristian: Højere grad af inddragelse, involvering og kommunikation af klubber og kredse. Yderligere at vi har igangsat en proces for at gøre det mere simpelt for alle at spille og dyrke badminton på alle niveauer.

 

Tore: At klubberne reelt mærker, at der allerede er sket en mærkbar forskel i forhold til inddragelse, kommunikation og åbenhed. Vi kommer nok ikke helt i mål på ét år. Men vi skal nå langt, og det kan kun gå for langsomt med at komme i gang.

 

Har du nogen mærkesager på den lange bane, som du først vil måles på, når dit potentielle formandskab slutter?

Tore: Udover fokusområder som inddragelse, kommunikation og åbenhed, vil jeg have fokus på et fortsat godt samarbejde med DGI og generelt gøre det mere simpelt og enkelt at spille badminton. Mindre bureaukrati kort sagt. Derudover skal vi have beslutningskompetencen tilbage til de demokratisk valgte udvalg. Det skal igen være attraktivt at involvere sig i Badminton Danmark, fordi man kan gøre en forskel og få en reel mulighed for at påvirke beslutningerne.

 

Kristian: Vi skal udvikle og sikre sammenhængskraften i badmintonsporten, så centraliseringen mod større byer, forsøges imødegås og at rekrutteringsgrundlaget for klubber og badmintonsporten fastholdes med fokus på alle klubber. Dette skal ske gennem et øget fokus på alle badmintonklubber i hele Danmark. Vi skal arbejde med øget fleksibilitet til gavn for de mindre klubber, så disse fastholder og udvikler deres tilstedeværelse på landkortet og ikke mister deres motivation for at drive badminton. Vi skal sikre at badmintonsporten forbliver en folkesport – og ikke kun en sport som i fremtiden dyrkes i de større byer.

 

CV

Fulde navn: Kristian Boye Nielsen

Alder: 44 år

Bosted (region): Hovedstaden/København

Valgte politiske poster i idrætslivet:

  • Formand for Gladsaxe Søborg Badmintonklub siden 2003
  • Formand for Badminton København 2015-2020
  • Medlem af Hovedbestyrelsen i Badminton Danmark siden 2015 (Politisk Økonomiansvarlig siden 2016)
  • Idrætsforum København siden 2016 (udpeget af DIF´s bestyrelse)

Civile arbejde/titel: Senest som Kædechef for EDC. Uddannelse: HD i Afsætningsøkonomi på Handelshøjskolen i København.

 

Fulde navn: Tore Frydensbjerg Vilhelmsen

Alder: 34

Bosted (region): Fyn/Odense

Valgte politiske poster i idrætslivet:

  • Formand for Fonden for Odense Badminton Hal
  • Seniorformand (bestyrelsesmedlem) Odense Badminton Klub
  • Medlem af Lovrevisionsudvalget, Badminton Danmark
  • Formand for Holdturneringsudvalget, Badminton Danmark
  • Medlem af Syddansk Elite Styregrupper (Syddansk Universitet)

Civile arbejde/titel: Leder af Odense Kommunes selskabsteam, chefkonsulent, Cand. Jur.

 

Repræsentantskabsmødet afholdes på Hotel Scandic, Kokholm 2, 6000 Kolding i samarbejde med DGI Badminton og deres Landsledelsesmøde i tidsrummet 9.30–13.00.