Badminton Danmarks hovedbestyrelses klumme fortsætter her i begyndelsen af december. I denne klumme fokuserer Badminton Danmarks formand, Tore Vilhelmsen, på flere udviklingende emner såsom forbundets kommunikation, FN’s Verdensmål og DIF Strategiaftale. God læselyst.

 

Kære alle

Så er der nyt fra Badminton Danmarks hovedbestyrelse.

Fredag den 27. november 2020 havde vi møde i hovedbestyrelsen. Som altid vil der blive lagt et beslutningsreferat ud. Men nedenfor vil jeg sætte lidt flere ord på nogle af de emner, som vi diskuterede på mødet.

Læs også: Ny klumme: Nyt fra hovedbestyrelsen

 

Kommunikation

Èt af disse emner var ”Kommunikation”. Hvordan vi som hovedbestyrelse skal have fokus på den gode kommunikation. Det gælder hele vejen rundt i Badminton Danmark (BD). Lige fra hovedbestyrelsen, underudvalg og administration m.m. Ikke bare hvor meget vi kommunikerer, men også hvordan vi kommunikerer. Det skal vi alle have fokus på. Og det er et punkt, som vi løbende vil følge op på og forholde os til.

 

FN´s Verdensmål

Et andet emne, der fyldte på mødet, var FN’s Verdensmål. Vi fik en god snak om, hvordan vi hver især så på dette emne. Hvordan kunne det tænkes ind i badmintonsporten. Hvor er vi allerede gode til at have fokus på dette. Og hvor kan der sættes mere fokus på dette? Vi endte ud med, at vi på den kommende strategidag (som skulle være afholdt i november, men nu er udskudt til det nye år grundet Covid-19) vil invitere nogle oplægsholdere, som virkelig ved noget om FN’s Verdensmål, og om hvordan man kan arbejde med disse i sportens verden, til at komme og holde oplæg for os. Indspark og inspiration udefra skader aldrig.

 

BD´s organisation

Da der er kommet nye folk i hovedbestyrelsen, og da vi i starten af det nye år skal have en strategidag, var direktør Bo Jensen som optakt til dette blevet bedt om at give et overblik over BD’s organisation. Hvorfor ser den ud, som den gør? Hvad er den administrative kobling til DGI? Hvem står for hvad i det daglige? Og uden at gå i dybden med dette, så er det en kompleks størrelse. Men gennemgangen gav et godt billede af, hvorfor organisationen ser ud, som den gør, og hvordan folk varetager mere end ét ansvarsområde.

 

DIF Strategiaftale

Et sidste emne jeg her vil sætte lidt ord på, er arbejdet med en kommende DIF Strategiaftale. Det er nok ikke noget, som folk ude i klubberne i dagligdagen tænker det store over. Men kort fortalt er det en aftale, hvor vi som forbund står på mål over for DIF i forhold til, hvad vi i en 4-årig periode (2022-2025) vil arbejde med og have fokus på og som samtidig understøtter DIF’s aktuelle politiske program og vision om ”mere idræt for pengene”. Det er endvidere denne aftale, som blandt andet danner grundlag for noget af den økonomiske støtte, som BD vil modtage fra DIF i perioden. Vi har valgt fire spor ud, som er:

  1. Innovation og Digitalisering
  2. Udvikling og kvalificering af idrætstilbud til voksne – på baggrund af medlems- og målgruppeanalyser
  3. Det gode idræts & talentudviklingsmiljø for børn & unge
  4. Det moderne specialidrætsforbund

 

Covid-19 og overholdelse af restriktioner

Til sidst skal vi komme med en opfordring til jer alle. Det omhandler Covid-19 og de restriktioner, der er meldt ud, og som I alle skal overholde, så snart I har træning, kampe, turneringer, stævner eller anden aktivitet i hallen. Administrationen har orienteret os i hovedbestyrelsen om, at de desværre modtager en del henvendelser fra folk, der gør opmærksom på, at restriktioner ikke bliver overholdt. Det gælder både til træning og turneringer. Vi er opmærksomme på, at det er en kæmpe opgave, og at I alle gør en enorm indsats for, at der stadig kan spilles badminton rundt om i hallerne. Det anerkender vi og sætter stor pris på. Men når det er sagt, så er det rigtig vigtigt, at vi alle husker på at overholde restriktionerne. Hvis vi tager for let på dette, risikerer vi at få taget muligheden fra os for overhovedet at spille. Og det ville være rigtig ærgerligt.

 

Rigtig god december til jer alle.

På vegne af hovedbestyrelsen

Tore Vilhelmsen, formand