Badminton Danmark og DGI Badminton har besluttet officielt at suspendere individuel konkurrenceaktivitet i en periode. Det sker for at undgå yderligere spildte tilmeldinger og sikre en forsvarlig genåbning af badmintonsporten og konkurrencebadminton.

 

Med henblik på blandt andet at undgå spildte tilmeldinger og tilbagebetalingsprocedurer suspenderer Badminton Danmark og DGI Badminton officielt individuel konkurrenceaktivitet for en periode.

Derved slipper spillere og forældre for at skulle forholde sig til at tilmelde sig aktiviteter, der efterfølgende ender med at blive aflyst som følge af myndighedernes forlængelser af restriktioner.

Badminton Danmark og DGI Badminton ser derimod gerne, at alle får mulighed for at komme roligt retur til hallerne og træningsbanerne i en periode, før der atter åbnes op for konkurrenceaktiviteter på fuldt tryk – herunder også holdkampsaktivitet.

Indtil det igen er tilladt at spille konkurrencebadminton, herunder blandt andet individuelle turneringer, vil Ranglisten være midlertidigt suspenderet, og al individuel konkurrenceaktivitet vil være aflyst. Øverste nationale niveau er dog undtaget for suspension, når restriktionerne tillader det.

I praksis betyder den foreløbige suspendering af individuel konkurrenceaktivitet følgende:

  • Første mulige tilmeldingsfrist er i øjeblikket tirsdag den 9. februar 2021. Hvis indendørsidrætten genåbnes for konkurrenceaktiviteter til den tid, vil alle som minimum have to dage, fra restriktionerne lempes, til der er tilmeldingsfrist. Der tages naturligvis forbehold for tidspunktet af myndighedernes udmelding.
  • Den først mulige individuelle turneringsweekend er dermed omtrent to uger efter en genåbning af konkurrenceaktiviteter. I henhold til de nuværende restriktioner vil det dermed være den 20.-21. februar. Se herunder procedure i tilfælde af forlængelse af restriktionerne for indendørs konkurrenceaktivitet.

En yderligere forlænget nedlukning af individuel konkurrenceaktivitet vil i praksis betyde følgende:

  • Ovenstående model for deadline skubber sig med hver forlængelse af restriktionerne, indtil myndighederne igen åbner for indendørs konkurrenceaktivitet. Ved en genåbning af konkurrencebadminton går der således ca. to uger, før man kan spille sin første turnering. Vi åbner på BadmintonPlayer, så snart det er muligt.
  • Vær opmærksom på, at denne model kræver hurtig handling af hver enkel, hvis man gerne vil deltage i den først mulige individuelle turnering.
  • På BadmintonPlayer.dk vil man hele tiden kunne følge med i vores løbende forventning til næste (første) aktuelle spilleweekend, når der genåbnes for muligheden for individuelle turneringer.

 

Ændringer i Ranglisten for spillere på ’Den lille tabel’

Badminton Danmark benytter lejligheden, mens ranglisten er suspenderet, til at arbejde med den og med BadmintonPlayer generelt. Når alt åbner op igen, vil en række nye funktioner på BadmintonPlayer være tilgængelige.

Herudover reguleres point for alle ungdomsspillere på ’Den lille tabel’. Den aktuelle regulering tager højde for det NIVEAU, ungdomsspillerne potentielt ville have opnået, hvis alle havde fået lov at spille i de mange aflyste turneringer. Point reguleres i forhold til ens aktivitetsniveau i efteråret, da det er den mest aktuelle datakilde for hver enkelt spiller.

Reguleringen foretages, fordi alle ungdomsspillere på den lille tabel lige nu faktuelt har fået hentet for få point i forhold til næste sæson på grund af de mange turneringsaflysninger. Dette er kun aktuelt for ungdomsspillere på ’Den lille tabel’.

Dette vil ikke give markante hierarkiændringer, men man kan dog forvente at se mindre justeringer på grund af pointjusteringerne i de enkelte kampe i alle de kampe, man allerede har spillet i denne sæson.

Der gøres opmærksom på, at dette indgreb foretages i forbindelse med en administrativ nøddispensation af vores pointskemaer med tilbagevirkende kraft til sæsonstart. Det er besluttet af en enig Arbejdsgruppe for fælles Rangliste.

 

Flytning af større mesterskaber

Til almindelig information er DMU HOLD foreløbigt flyttet til uge 20 for, at vi kan have mulighed for at få spillet så mange holdkampe, inden DMU HOLD, som muligt. Det kan desuden blive nødvendigt at tilrette tilmeldingsbestemmelserne/kvalifikationsbestemmelserne for DMU HOLD, hvis vi ikke når at færdigspille alle sæsonens ungdomsholdkampe.

Der er stadig plads til en række individuelle klubturneringer på denne dato, da det er langt fra alle, der kvalificerer sig med deres hold til DMU HOLD.

Læs også: En række større mesterskaber flyttes til foråret og sommeren