Kristian Boye Nielsen

Nyt fra hovedbestyrelsen: Budget for 2021

januar 18, 2021 07:54 Skrevet af

Kristian Boye Nielsen, økonomiansvarlig, byder denne gang ind til Badminton Danmarks hovedbestyrelses klumme. Kristian Boye giver i klummen et indblik i de økonomiske overvejelser for budgettet i 2021. God læselyst.

 

I efteråret påbegyndte Økonomiudvalget budgetprocessen for 2021, og i forhold til tidligere år er budgettet for 2021 omfattet af større usikkerhed grundet Corona/Covid-19 situationen både nationalt og internationalt.

Som de seneste år har alle politiske- og aktivitetsudvalg været inddraget og involveret i processen, for at sikre det bedst mulige grundlag for budgettet samt sikre gennemførelsen af udvalgenes prioriteret aktiviteter.

For Økonomiudvalget har det været en vigtig prioritet at opretholde det normalt høje aktivitetsniveau for medlemmerne i Badminton Danmark samt sikre en fortsat stærk organisation trods den specielle situation på nuværende tidspunkt med restriktioner mv.

Læs også: Nyt fra hovedbestyrelsen: Vi må skride til handling nu

Dette giver øget omkostninger og færre indtægter til at gennemføre aktiviteter for at imødekomme og håndtere disse restriktioner til for eksempel DMU, DM, Denmark Open og Thomas & Uber Cup.

Yderligere er der større usikkerhed for vores indtægtsgrundlag, hvor vi især kan blive udfordret på vores kommercielle indtægter, som udgør størstedelen af vores samlet indtægter.

For at undgå at vi skal nedprioritere omkostninger og aktiviteter i løbet af 2021, har vi valgt at udarbejde budgettet konservativt ved at nedskære intelligent på omkostninger.

Læs også: Nyt fra hovedbestyrelsen: Kommunikation, FN’s Verdensmål og DIF Strategiaftale

Dette ved rettidig omhu med minimering af omkostninger, hvor det er muligt samt en skarp prioritering af, hvad der er nødvendigt, og hvad der kan undværes. Dette har blandt andet medført, at der mod sædvane ikke er regulering af lønomkostninger i vores organisation i 2021.

På hovedbestyrelsesmødet fredag den 27. november blev hovedbestyrelsen præsenteret for budgettet for 2021 med en omsætning på 53 mio. kr. og et forventet underskud på 337.000 kr. Hovedbestyrelsen godkendte enstemmigt budgetoplægget samt takstbladet for 2021.Tags: ,
Kategori: ,