Badmintonphoto - fjerbold - fjer - shuttlecock - hænder - serv - servesituation - server
Badmintonphoto

Ranglisten genåbnes efter regulering af point

January 28, 2021 15:00 Skrevet af

Efter at have været suspenderet i et par uger åbner Ranglisten nu igen med en række pointreguleringer for spillere på den ’Den lille tabel’.

 

Selv om al individuel konkurrenceaktivitet, på nær den professionelle, fortsat er lukket ned, åbner Ranglisten op igen efter at have været lukket ned i knap to uger. Læs mere om baggrunden for suspenderingen af Ranglisten her.

Det er dermed muligt at se, hvad de tildelte flere point for alle spillere på ’den lille tabel’ ift. ens individuelle efterårsaktivitet har betydet for ens placering og samlede pointantal på Ranglisten generelt.

Reguleringen er foretaget, fordi alle ungdomsspillere på ’Den lille tabel’ lige nu faktuelt, som en direkte følge af nedlukningen, allerede har optjent for få point i forhold til næste sæson på grund af de mange turneringsaflysninger.

De foretagne reguleringer tager således i en vis grad højde for det NIVEAU, ungdomsspillerne potentielt ville have opnået, hvis alle havde fået lov at spille i de mange aflyste turneringer, set ift. ens aktivitetsniveau i efterårets turneringer. Da det er den mest aktuelle datakilde for hver enkelt spiller, der er registreret, er det den, der er brugt som udgangspunkt.

Læs også: Badminton Danmark og DGI Badminton beslutter proceduren for en forsvarlig genåbning af indendørs individuel konkurrencebadminton

Samtidig har vi vurderet intervaller, lavet småjusteringer, hvor det har været hensigtsmæssigt eller nødvendigt, og behandlet alle genplaceringsansøgninger for perioden, så alt er nu helt ajour.

Dette indgreb har ikke givet markante hierarkiændringer, og langt de fleste kan starte op igen og konkurrere i samme række som før nedlukningen. Man må dog forvente mindre justeringer mellem spillere i samme eller tilstødende rækker på grund af pointjusteringerne i de enkelte kampe i alle de kampe, man allerede har spillet i denne sæson.

For ikke at ramme nogle få spillere unødigt ift. denne aktuelle individuelle pointtilvækst er automatisk aldersoprykning justeret, så ingen rykker op i en ældre aldersgruppe uden at have spillet. Automatisk aldersoprykning justeret næste gang ved sæsonskifte.

Justeringerne er foretaget i forbindelse med en administrativ nøddispensation af vores pointskemaer med tilbagevirkende kraft til sæsonstart. Det er besluttet af en enig Arbejdsgruppe for fælles Rangliste.

Henvendelser om Ranglisten kan ske til bp@badminton.dk

 

Når konkurrenceaktiviteterne åbner igen

Når badmintonsporten og konkurrenceaktiviteterne igen åbner op, alt efter hvor lang tid nedlukningen af vores sport varer, kan det være nødvendigt i resten af sæsonen at spille med en pointtabel, hvor der spilles om flere point i hver kamp, end der i øjeblikket er indarbejdet i den eksisterende pointtabel.

Det vil Badminton Danmark og DGI Badminton tage stilling til, så snart vi kender den faktiske genåbningsdato for konkurrenceaktiviteter i vores sport. Antal point vil afhænge af, hvor længe nedlukningen kommer til at vare, ift. hvor udvidet en tabel alle skal spille efter i resten af sæsonen for at opnå samme pointtilvækst som i en normal sæson.

Vi skal dog nok forsøge løbende at sørge for, at alle spillere kan indplaceres korrekt til den næste sæson.

Den ovenstående regulering var et første skridt på vejen. Det allervigtigste er, at vi kan starte op igen med jævnbyrdig konkurrence. Det er vores sport over en lang årrække kendt for, og det skal også gælde trods nedlukning pga. Covid-19, også når en lang række børn til sommer skifter aldersgruppe i badminton.

BadmintonPlayer åbner igen med en række funktioner, som vil slå igennem, så snart vi kommer i gang med at spille igen. Spilletræ, invitationsmodul, programmodul mv. er fx helt nye funktioner.

Du kan følge de nyeste tiltag i vores FAQ: Klik her samt følge de nyeste opdateringer: Klik her.Tags:
Kategori: , ,