Badminton Danmark er i færd med at lægge sidste hånd på sæsonplanen 2021/2022, og allerede nu kan vi informere om flere forskellige reglementsmæssige ændringer i både ungdoms- og seniorregi.

 

Godkendelse af turneringer til sæsonplanen 2021/2022 har i år taget lidt længere tid end normalt.

Dels har arbejdsgruppen afventet nogle konklusioner fra en nedsat ad-hoc arbejdsgruppe, og dels har der været behov for en del markante ændringer i måden, vi sæsonplanlægger på.

Sæsonplanen er nu på vej ud til godkendelse hos de mange klubber, der har ansøgt om åbne turneringer.

Nedenfor har vi samlet en række informationer og ændringer i den kommende sæson.

 

U13 M-rækken

I forbindelse med sæsonskiftet 2021/2022 vil de sidste undtagelser for U13 M-rækken i det fælles turneringsreglement udgå. U13 M-rækken bliver dermed mere tilsvarende de øvrige yngre årgange/rækker.

Der kommer i U13 M flere valgmuligheder for deltagelse i åbne turneringer. I nogle weekender vil der være regionale tilbud og i andre weekender kun landsdækkende tilbud, hvor kredse og landsdele med fordel kan arrangere fællesrejser sammen med alle de andre børn i samme kreds/landsdel.

U13 M deltager forsat til UDM sammen med U15E, U17E og U19E, blandt andet så 2. års U13-spillere kan observeres til den kommende sæson som U15-landsholdspotentielle spillere.

Ændringerne sker i forlængelse af beslutningen i 2019 om, at Badminton Danmark ikke længere påbegynder en selektion af spillere og en mere målrettet talentudvikling førend tidligst i U15-årgangen, helt i tråd med anbefalingerne fra DIF og Badminton Danmarks talentudviklingsstrategi.

Bogstavet E blev dengang afskaffet for årgangen, og nu er det så tid til, at de sidste undtagelser for U13 M udgår af turneringsreglementet.

 

Lettere overgang fra ungdoms- til seniorbadminton

De yngste seniorer kan fra den kommende sæson prøve kræfter mod ældre spillere, som de plejer, men de kan også vælge at spille turneringer med og mod yngre spillere og jævnaldrende.

Det betyder fx, at en 19-årig og 16-årig kan deltage i samme turnering. Sådanne turneringer er blandt andet kendetegnet ved, at der SKAL være flere kampe til den enkelte spiller, end i en normal seniorturnering.

Blandt andet indføres også nye turneringskoncepter som U17/U19 E samt U23 pointturneringer (min. U17).

Der er i denne forbindelse lavet nye rammer for, hvilke ungdomsgrupper der kan deltage i seniorturneringer. Klik her for at få overblik over rammerne.

 

Ændringer i U17 E, som nu ikke kan tilmelde sig i Senior M ubegrænset

Fra den kommende sæson er det blevet besluttet, at U17 E-spillere skal prioritere den nationale U17 E-turneringsstruktur samt holdkampe i U17- og seniorregi.

Det betyder, at der maksimalt kan tilbydes deltagelse i to nationale senior M-turneringer per sæson. Deltagelse herudover kan kun ske på dispensation fra Badminton Danmarks talentudviklingschef.

U17 E-spillere kan KUN deltage i maksimalt 4 internationale U17-turneringer på BEC Junior Ranking uden for Danmark. De to danske U17 Junior-turneringer (Hvidovre og Odense) tæller som to af de fire. Deltagelse herudover kan kun ske på dispensation fra Badminton Danmarks talentudviklingschef.

 

Mere nuanceret tilbud af seniorturneringer

Der forsøges i den kommende sæson med et mere nuanceret tilbud af seniorturneringer. Håbet er at ramme en bredere målgruppe med de individuelle seniorturneringer.

Konkret betyder det, at ift. seniorturneringer fremadrettet, så handler nogle af dem mest om det sportslige og andre mere om det sociale, klubturen mv.

Blandt andet løftes to senior M-række turneringer i afviklingsniveau. Disse kommer til at minde mere om den eksisterende Grand Prix Circuit, der har vist sig at være en succes, dog med færre krav til set-up, afvikling og som udgangspunkt ikke krav om præmiepenge.

Klubber, der på sigt ønsker at få tildelt en GPC-turnering (EGP), kan kvalificere sig hertil ved at afholde en Mesterrække Grand Prix-turnering (MGP) i en periode. De bedste spillere kan vinde wildcards, hvorved de kvalificerer sig til at deltage i næste sæsons GPC-turneringer (EGP). Der vil også til disse to turneringer være kvalifikation.

Et andet tiltag er, at A-rækken reduceres i antal turneringer og kombineres med M eller B i relevante weekender, ligesom det generelt anbefales at gøre oftere brug af pulje-/cupturneringer, ikke mindst i single, så deltagerne får flest mulige kampe.

Samtidig tages der ved sæsonskifte stilling til de aktuelle bufferzoner, således at der er et mere relevant turneringsudbud til alle seniorspillere.

Læs også: abc Aalborg Grand prix udskydes på ny: Spilles i uge 17