Badminton Danmark åbner nu op for, at du som klub, forening og kreds kan ansøge om økonomisk støtte til udviklingsprojekter, som langsigtet bidrager til en bæredygtig udvikling af badmintonsporten i en breddemæssig kontekst.

 

Står du med et spændende og udviklingspotentielt projekt, som vil fremme en bæredygtig udvikling af badmintonsporten i en breddemæssig kontekst, så kan du nu ansøge om at få økonomisk støtte via Badminton Danmarks breddeudviklingsfond.

I bund om grund kan der ansøges om alt, som er relevant for den enkelte ansøger i forhold til udvikling af badmintonsporten lokalt og/eller regionalt. Eksempelvis er der tidligere givet økonomiske midler til:

  • Badminton København, som fik bevilliget midler til gennemføre pilotprojektet ’Kredstræning for piger’, hvor 28 piger fra 12 klubber i årgangene U11-U15 blev tilbudt træning i to forløb med kvindelige trænere
  • Badminton Lolland-Falster, som fik bevilliget midler til at implementere indsatser for begyndermålgruppen i badminton i så mange klubber på Lolland og Falster som muligt samt at kunne afholde en afsluttende holdturneringsdag for motionister
  • Badminton København, som fik bevilliget midler til et projekt, de kaldte ’Badminton på Nørrebro’, hvor målet var at skaffe 50 nye medlemmer i målgruppen 7-14 år
  • Indkøb af udstyr til styrkelse af klubbens/foreningens træningsmiljø. Blandt andet en boldmaskine, relevant træningsudstyr, etc.
  • Aktiviteter der fremmer badmintonsporten både medlemsmæssigt og deltagermæssigt

Klik her for at udfylde ansøgningsformularen til Badminton Danmarks breddeudviklingsfond

Din ansøgning skal sendes til Kristian Bonde på krtb@badminton.dk.

Det vil være Badminton Danmarks økonomiudvalg, der i samarbejde med den bredde- og udviklingsansvarlige i Badminton Danmarks hovedbestyrelsen, som behandler og godkender de enkelte ansøgninger.

Der vil være en række formalia som skal være opfyldt:

  • Ansøgeren skal være medfinansierende og selv bidrage med en del af økonomien til projektet. Jo større egenkapital, jo større krav om medfinansiering.
  • At projekterne efter ophør af økonomisk støtte fra breddeudviklingsfonden skal være bæredygtige og selvfinansierende.
  • Der kan ikke søges om midler til administrative udgifter.
  • Projekterne, som der bevilliges midler til, skal som udgangspunkt være bæredygtige og selvfinansierende efter tre år.

Der er ikke nogen umiddelbar øvre grænse for, hvor meget støtte man kan ansøge om, men jo større beløb, jo større krav om dels medfinansiering og større dokumentation for bæredygtighed.