Badminton Danmarks hovedbestyrelse har modtaget input til og udviklet tre nye strategispor, som skal være med til at sætte den strategiske retning for Badminton Danmark i fremtiden.

 

Badminton Danmarks hovedbestyrelse fremlagde en ny strategi, da der lørdag formiddag blev afholdt repræsentantskabsmøde i Hillerød.

En strategi, der indeholder tre spor, som skal være med til at udvikle badmintonsporten i Danmark.

  1. Fokus på børn og unges trivsel og glæde
  2. Verdens bedste sport – dyrk den gode fortælling
  3. Levedygtige klubber

Læs også: Nyt fra hovedbestyrelsen: Ny strategi for badminton i Danmark skal laves via inddragelse og dialog

Allerede tilbage i marts blev ambitionerne for de nye strategispor præsenteret, men siden da har der været afholdt tre workshops, hvor interesserede kunne bidrage med deres kompetencer til, hvad strategisporene præcis skulle indeholde.

Det er derfor en sammenfatning af input fra de tre workshops og en opfølgning, der blandt andet har ført til en ændring i to af titlerne på strategierne, som blev præsenteret på repræsentantskabsmødet af bestyrelsesformand Tore Vilhelmsen.

Læs også: Michael Kjeldsen valgt ind i Badminton Danmarks hovedbestyrelse

– Dette er ikke en færdig køreplan, men vi har sat rammerne, og så skal det ud i arbejdsgrupperne og leve derude, siger Vilhelmsen.

Herunder kan du læse bestyrelsesformandens uddybende ord om de tre strategispor:

Fokus på børn og unges trivsel og glæde

– Vi vil arbejde mod en kultur for de mindste, hvor glæde og fællesskab vægtes højere end resultater og ranglister

– Børn og unge, der mistrives, skal inviteres ind i badmintonfællesskabet og blive en del af den glæde, der er ved at spille badminton

– Badminton skal være et trygt sted at komme. Fokus skal være på, at børn og unge er forskellige og skal tackles forskelligt.

Verdens bedste sport – dyrk den gode fortælling

– Badminton er med til at uddanne mennesker. Eksempelvis dommerne. Den forståelse skal udbredes i højere grad

– Der skal mere fokus på det positive, som badminton giver, at man kan være en del af et hold på tværs af køn og samtidig kunne spille individuelt

– På trods af Danmarks størrelse er der produceret verdensklassespillere og ledere i en ekstrem konkurrencedygtig sportsgren igennem snart 100 år

– Der skal arbejdes mod samme mål, så der trods uenighed kan arbejdes på en konstruktiv måde.

– Fokus på større fællesskabsfølelse og dermed et bedre og stærkere VI i badmintonlandskabet.

Levedygtige klubber

– Klubberne skal understøttes med vidensdeling

– Klubberne skal hjælpes med at gøre sig uafhængige af enkeltpersoner. Det kræver struktur og systematik

– Miljøer, som er attraktive at blive en del af som frivillig, skal i fællesskab videreudvikles

– Hjælpe med mere fokus på diversitet i klubberne, så der bliver tænkt mere alder og køn

– Der skal undersøges potentialet i at skabe nye partnerskaber med kommuner og skoler

 

De tre spor skal ses i sammenhæng med de allerede eksisterende strategier for blandt andet elite, event, digitalisering og kommunikation.

Som en del af strategisporene er Badminton Danmark også i gang med en proces om at ansætte en ny direktør. Her har forbundet indgået en aftale med et rekrutteringsbureau. Næste skridt er at få lavet en profilbeskrivelse og et stillingsopslag.

Ønskescenariet er at indgå en aftale med en ny direktør i løbet af efteråret 2022.