Der er kampvalg om posten som holdturneringsansvarlig i Badminton Danmarks hovedbestyrelse, og i alt skal der vælges 11 personer ind i Badminton Danmarks hovedbestyrelse og udvalg. Men hvordan foregår valget egentlig, og hvad skal der til for at blive valgt? Få svarene på det meste, du har brug for at vide her.

 

Lørdag den 1. april klokken 9.30 afholdes Badminton Danmarks repræsentantskabsmøde, og her er der valg til 11 poster i Badminton Danmarks hovedbestyrelse og udvalg.

Klik her for at tilmelde dig Badminton Danmarks repræsentantskabsmøde – deadline for tilmelding er 24. marts.

Til en af posterne vil der være kampvalg idet Kristian Hedelund og Bo Jensen begge går efter posten som holdturneringsansvarlig, og Kristian Pihl bliver efter alt at dømme ny formand for Badminton Danmark, da han er den eneste, som stiller op til posten.

Men hvordan foregår valgene på repræsentantskabsmødet egentlig, hvem kan stemme, og hvornår indtræder den nye formand i Badminton Danmark?

Har man ikke før deltaget i et repræsentantskabsmøde, kan spørgsmålene være talrige. Vi prøver at svare på nogle af de typiske her.

Klik her for at finde dagsorden, årsberetning og årsregnskab til Badminton Danmarks repræsentantskabsmøde

Hvad skal der stemmes om på årets repræsentantskabsmøde?

Der er kampvalg på en af hovedbestyrelsens i alt ni poster: Holdturneringsansvarlig i perioden 2023-2025.

Derudover er der på årets repræsentantskabsmøde en række andre udvalgsposter, udvalgsformandsposter og -suppleantposter, der skal besættes, men der forekommer ikke nogen kampvalg.

Læs også: H.K.H. Kronprinsen bliver protektor for VM i badminton 2023

Hvem er på valg?

Formand for perioden 2023 – 2026

På valg er Tore Frydensbjerg Vilhelmsen. Tore Frydensbjerg Vilhelmsen ønsker ikke genvalg.

Kristian Pihl har meldt sit kandidatur.

 

Udvikling- og breddeansvarlig for perioden 2023 – 2025

På valg er Bo Wendel. Bo Wendel ønsker genvalg.

Ingen andre kandidater.

 

Holdturneringsansvarlig for perioden 2023 – 2025

På valg er Kristian Hedelund. Kristian Hedelund ønsker genvalg.

Bo Jensen har meldt sit kandidatur.

 

Formand for Holdturneringsudvalg for perioden 2023 – 2025

På valg er Jesper Kamp. Jesper Kamp ønsker genvalg.

Ingen andre kandidater.

 

Formand for seniorudvalget for perioden 2023 – 2025

På valg er Per Juul. Per Juul ønsker genvalg.

Ingen andre kandidater.

 

Formand for appeludvalget for perioden 2023 – 2025

På valg er Steen Dalsgaard Sørensen. Steen Dalsgaard Sørensen ønsker genvalg.

Ingen andre kandidater.

 

Formand for disciplinærudvalget for perioden 2023 – 2025

På valg er Mogens Ginnerup. Mogens Ginnerup ønsker ikke genvalg.

Disciplinærudvalget indstiller Stig Flindt til posten

 

To medlemmer til Holdturneringsudvalget samt en suppleant for perioden 2023 – 2025

Erik Markussen er på valg. Ønsker genvalg.

Lene Struwe-Andersen er på valg. Lene Struwe-Andersen ønsker genvalg.

Søren Tipsmark er på valg som suppleant. Søren Tipsmark ønsker genvalg.

 

Valg til Appeludvalg

Udvalgssuppleant for perioden 2023 – 2025

Klavs Andreassen er på valg. Klavs Andreassen ønsker genvalg.

 

Valg til Disciplinærudvalg

Udvalgsmedlem for perioden 2023 – 2026

Charlotte Dew-Hattens er på valg. Ingen andre kandidater.

Udvalgssuppleant for perioden 2023 – 2025

Disciplinærudvalget indstiller Jonas Glyager til posten.

 

Udover kampvalget til posten som holdturneringsansvarlig skal en række andre poster besættes, hvor der kun er én kandidat. Er de kandidater garanteret at blive valgt?

Ønsker man at stille op til en af posterne på valg i forbindelse med repræsentantskabsmødet, skal man senest melde sit kandidatur 30 dage forinden. Da den deadline er overskredet, er der ikke flere, der kan melde sig ind i kampen om en af de givne poster på valg, så princippet er de pågældende kandidater valgt ind – medmindre naturligvis, at nogen af dem trækker sit kandidatur inden mødet.

Klik her for at sikre dig billet til VM 2023 i Royal Arena den 21.-27. august

Hvem kan stemme?

Det kan de såkaldte delegerede. Som ”menigt” klubmedlem i en badmintonklub eller -forening, der er medlem af Badminton Danmark, er man per automatik medlem af en af Badminton Danmarks otte kredse – alt efter hvor i landet, man er aktiv.

I forbindelse med repræsentantskabsmødet har hver kreds et antal delegerede, som har stemmeret til såvel personvalgene som de forslag på mødets dagsorden, der skal behandles. Antallet af delegerede per kreds afhænger af, hvor mange medlemmer der er i den enkelte kreds.

Op til 1000 medlemmer giver to delegerede, og derefter følger én delegeret per påbegyndt tusinde medlem. En kreds med for eksempel 800 medlemmer vil således have to delegerede, mens en kreds med 8800 medlemmer vil have 9.

Skulle en kreds have 10 delegerede, men kun indstille otte delegerede, så bortfalder de resterende to delegerede og dermed to stemmer.

Foruden de delegerede har de respektive medlemmer af hovedbestyrelsen en stemme, ligesom de fleste respektive, stående udvalgsformænd, eksempelvis i dommerudvalget m.fl. har en stemme.

Formændene af disciplinærudvalget, appeludvalgt og holdturneringsudvalget har dog ikke en stemme. Det er forslået til repræsentantskabsmødet, at holdturneringsudvalget skal have stemmeret.

Ansatte i Badminton Danmark kan ikke være delegerede.

Klik her for at tilgå billetsalget til DENMARK OPEN 2023 presented by VICTOR

Hvordan bliver man delegeret?

Det afhænger af, hvilken kreds man er medlem af. Det er nemlig op til hver enkelt kreds og dennes bestyrelse egenhændigt at beslutte, hvordan de vil fordele det antal delegerede, kredsen har. De valgte delegerede skal dog være medlem af den pågældende kreds.

Hvordan foregår afstemningen?

Afstemningen til personvalgene sker anonymt og skriftligt på repræsentantskabsmødet, mens de øvrige forslag, der er på dagsordenen til mødet, typisk sker ved håndsrækning. Ved personvalgene er det den, der får flest stemmer, der vælges, mens lovforslag kræver 2/3 af stemmerne for at gå igennem.

Hvem skal være kredsansvarlig for region øst, hvis Kristian Pihl bliver formand?

Medlemmer af hovedbestyrelsen kan ikke besidde andre poster end den i bestyrelsen.

Derfor kan Kristian Pihl, som stiller op som formand i hovedbestyrelsen, ikke blive siddende som kredsansvarlig for region øst i samme hovedbestyrelse.

Kredsene i region øst (Badminton Bornholm, Badminton København, Badminton Lolland-Falster og Badminton Sjælland) skal derfor finde en ny kandidat, såfremt Kristian Pihl bliver ny formand.

Hvornår indtræder de nyvalgte?

I samme øjeblik, som repræsentantskabsmødet er overstået, indsættes den nye formand. Det samme gælder de øvrige poster på valg.

Nyvalgte til holdturneringsudvalget og seniorudvalget indtræder fra 1. juli.

 

Lørdag den 1. april klokken 9.30 afholder Badminton Danmark sit årlige repræsentantskabsmøde i Idrættens Hus i Brøndby.