VICTOR Final 4 - Vendsyssel - Jubel - Glæde - Allan Høgholm - Badmintonliga - Holdturnering
Allan Høgholm, Badminton Danmark

Har du input til reglementsændringer i DH-turneringen?

May 11, 2023 07:05 Skrevet af

Som følge af flere debatter angående reglementet i Danmarks holdturnering, lægger Holdturneringsudvalget her op til potentielle regelændringer, ligesom de meget gerne vil modtage input og kommentarer.

 

Der har været debat omkring Danmarks holdturnerings-reglement (DH-turneringen som går fra Danmarksserien til Badmintonligaen) i løbet af den indeværende sæson, og HU har forsøgt at samle alle input, frustrationer og idéer sammen, så DH-turneringen forhåbentligt kan blive endnu bedre fremover.

Det er dog svært at følge alle debatter på sociale medier, og HU håber, at du i højere grad vil indsende dit potentielle forslag direkte til Kim Hansen (kiha@badminton.dk).

Klik her for at sikre dig billet til VM 2023 i Royal Arena den 21.-27. august

I Holdturneringsudvalget (HU) gøres der alt, hvad der kan for at sikre den mest fair og bedste afviklingen af kampene. Der er også konkrete tiltag undervejs, der forhåbentligt forbedrer kommunikationen og brugen af Badmintonplayer set i DH-turneringens perspektiv.

For at DH-turneringen kan blive så god som overhovedet muligt, har vi også brug for input fra klubber, spillere, ledere, trænere og andre badmintonelskere.

HU har selv identificeret fire problemer, som der nedenfor forsøges at finde mulige løsninger for samtidig med en argumentation herfor.

Læs også: For andet år i træk: Vendsyssel vinder VICTOR Final 4

Hvis du mener, at de mulige løsninger ikke vil kunne fungere, så håber HU, at du vil argumentere for dit forbehold og også gerne komme med alternative forslag.

 

Problem 1:
Det er indviklet at sætte hold i DH-turneringen, især med forskellige regler i Badmintonligaen og 1. division i forhold til 2. division til Danmarksserien. Fremover er der ikke en maks begrænsning på antal spillere, der kan benyttes på et hold, og derfor skal reglerne tilpasses.

Mulig løsning:
Alle hold i DH-turneringen sætter hold efter NIVEAU-ranglisten. Alle spillere sammenlignes med spillere, der spiller de(n) samme kategori(er).

Argumentation:
Ved at lave reglerne for holdsætning ens igennem hele DH-turneringen gøres reglementet mere simpelt. Badmintonligaen og 1. division har tidligere skulle benytte kategori-ranglisten. Her har man kunnet styrke underliggende hold i de afgørende kampe ved at flytte spillere ned i en kategori, de normalt ikke spiller og dermed ikke har så mange point i. Der vil ikke længere være skift mellem forskellige reglementer for forskellige hold. Derudover kan der fra næste sæson frit benyttes flere spillere på et hold, og derfor skal det være enkelt at kontrollere holdsætningen.

Problem 2:
U17- og U19-spillere benyttes frit på holdene ved at udnytte reglementet og skiftevis benytte rangliste og styrkevurdering.

Mulig løsning:
U17- og U19-spillere skal alene bedømmes efter deres overordnede aktuelle styrkeniveau i seniorregi.

Argumentation:
Ranglisten har ikke været retvisende for U17- og U19-spillere, når de går fra at være ungdom til senior, og derfor har der indtil nu været en undtagelse i reglementet vedrørende udtagelse af U17- og U19-spillere, der kan foretages enten med udgangspunkt i ranglisten eller efter styrkevurdering.
Fra næste sæson fjernes synligheden i NIVEAU-ranglisten for U17- og U19-spillere, og derfor kan den ikke benyttes til holdsætning for disse spillere fremadrettet. Tidligere skulle U17- og U19-spillere blot være svagere i én kategori for at være lovlig på lavere rangerende hold, hvilket kunne udnyttes uhensigtsmæssigt. Derfor bør de sættes på holdet efter deres aktuelle overordnede styrkeniveau i seniorregi.

Problem 3:
Ikke fremmødte spillere på holdkortet især i Badmintonligaen og 1. division

Mulige løsninger:
1) Bøde for at benytte ’ikke-fremmødt’ spillere i Badmintonligaen og 1. division
2) Generel tilføjelse, at der skal fyldes op på holdene fra toppen
3) Taberdømme kampe på underliggende hold, hvis der er benyttet ikke fremmødt spiller på højere rangerende hold

Argumentation:
Badminton som produkt i Badmintonligaen og 1. division er mindre attraktivt, hvis kampe afgøres uden kamp, og det bør der dæmmes op overfor.
Derudover så skal der ikke kunne drages fordel for underliggende hold ved ikke at sætte fuldt hold på højere rangerende hold.

Problem 4:
Papirhold har givet utilsigtet fordel til klubber med hold i Badmintonligaen.

Mulig løsning:
Ved oversidderrunder benyttes låste opstillinger i stedet. Der vælges en konkret holdopstilling, identisk med én af de umiddelbart to forudgående holdkampe. Dermed skal der ikke længere sættes fiktive papirhold, men papirhold fastlægges som en faktisk spillet runde, der låses. En anden mulig løsning kunne også blot være, at fastlåse den seneste opstilling, så der ikke er valgmulighed mellem opstillinger fra to forskellige runder. Dette ville gøre reglen mere enkel, men også ramme klubberne hårdere, hvis de har mange afbud i seneste runde.

Argumentation:
Papirhold har været genstand for stor debat og frustration for mange klubber, idet reglerne har medført, at klubber med hold i Badmintonligaen har fået en utilsigtet stor fordel ved at benytte færre spillere, spillere i andre kategorier end de normalt spiller, eller spillere der ikke har deltaget for klubben i lang tid. Det har kunnet skubbe spillere ned på lavere rangerende hold i de afgørende kampe i slutspillet. Alt har været gjort inden for grænserne af reglementet, så løsningen skal findes ved ændring af reglerne og ikke i den enkelte klub.
Den mulige løsning har til hensigt at beskytte de mindre klubber i højere grad, så de spillere de møder i de afgørende kampe også svarer til dem, der har spillet på holdet i løbet af sæsonen. Det betyder også, at de større klubber kan blive ramt hårdere ved skader og lignende, men det er en bevidst prioritering, at de mindre klubber i højere grad beskyttes.Tags: ,
Kategori: , , , ,