I denne nyhed giver vi dig et overblik over de ranglistereguleringer der bliver foretaget ved sæsonskiftet til 2022/2023.

 

Til den nye sæson kan man som badmintonspiller opleve, at den enkeltes point på ranglisten ikke er præcis det samme, som da man sluttede sidste sæson.

Det skyldes, at man kan falde ind under en af de grupper, hvor forskellige genberegninger får indflydelse på den enkeltes point i de forskellige kategorier.

Klik her for at sikre dig billet til VM 2023 i Royal Arena den 21.-27. august

Der er flere generelle faktorer, fx ens aktuelle reviderede kampantal i hver kategori, nye intervalskemaer, nye årgange mv. som spiller ind ved ethvert sæsonskifte. Det kan man læse mere om i vores FAQ. Der er også andre mere sæsonaktuelle elementer, som har betydning for den enkeltes startpoint. Til dette sæsonskifte er der særligt fire elementer, der har betydning, og dem kan du læse mere om her i artiklen.

Generelt er der tale om små forskydninger, og man spiller således stadig sammen med samme jævnbyrdige modstandere, som man sluttede sæsonen sammen med, jf. hele formålet med vores rangliste-system.

Alle intervalskemaer er opdaterede, og kan findes i reglementet. Eneste ændring ud over selve intervallerne er en mindre ændring i Eliterækken for U15 og U17, hvor det nu bliver identisk, dvs. med 36 E-spillere og 6 E-M spillere.

Reglementet for rangliste og for individuelle turneringer er opdaterede og kan findes i opdateret version senest onsdag d. 5. juli 2023 på badminton.dk.

Ranglisten åbnes med alle ændringer senest onsdag d. 5. juli 2023.

Mange tvivlsspørgsmål kan besvares via et besøg i vores FAQ, samt forhåbentligt ved at læse denne nyhed. Har man efterfølgende alligevel spørgsmål til det aktuelle sæsonskifte eller særlige ranglistespørgsmål, kan man maile til bp@badminton.dk. Eventuelle spørgsmål besvares efter sommerferien fra mandag d. 24. juli. Vi har dog meget travlt med planlægningen og afviklingen af VM i badminton i Royal Arena i København, og der må derfor generelt i den kommende periode forventes lidt længere svartid end normalt.

Læs også: Referat fra høring om ranglistens fremtid

Man skal være opmærksom på, at følgende for hver aldersgruppe kan have indflydelse på den enkeltes startpoint fra sæsonstart 2023/24:

 • Den samlede rangliste genererer for mange point, efter det i sidste sæson politisk blev besluttet, at man ikke længere pointreguleres ved ventet nederlag, og idet alle pointregulerende pointsatser samtidig er reguleret til et minimum. Det er derfor besluttet i Ranglistegruppen, at alle spillere på ranglisten fratrækkes 1% point på ranglisten i hver kategori ved en automatisk formel for alle aktive. Det har ikke umiddelbart nogen reel betydning for ens aktuelle rækkeplacering. Procentsatsen svarer til den samlede akkumulering af point i Ranglisten i sæsonen, så pointtilvæksten holdes neutral.
 • For ungdom er det igen nødvendigt med en generel administrativ genberegning, som vi laver ved hvert sæsonskifte. Den handler i høj grad om, at der er spillere, som ikke har spillet sig til det antal point, der passer til deres generelle NIVEAU (en eller flere kategorier halter efter den enkeltes samlede generelle NIVEAU set på tværs af alle kategorierne). Det betyder, at man risikerer at møde en modstander i double, som er noget bedre, end de aktuelle point indikerer. Den situation vil vi gerne minimere ved hvert sæsonskifte med en generel formel, der anvendes ift. alle ungdomsspillere.
  • Hvis fx den enkeltes doublekategori(er) halter lidt efter, løftes den enkeltes point i doublekategorien til et mere sammenligneligt niveau set i forhold til den enkeltes samlede tilmeldingsniveau på ranglisten.
  • Sammenligningen, der er brugt i den generiske formel, er hvis den enkeltes doublepoint halter mere end 250 point efter eget samlede generelle NIVEAU, eller hvor den enkeltes mixeddoublepoint halter mere end 350 point efter eget samlede generelle NIVEAU. Vurderingen af de konkrete afstande er fundet ud fra generelle beregninger af afstande imellem jævnbyrdige spillere på ranglisten.
   samt at man har spillet mere end 10 kampe i den aktuelle kategori i den forgangene sæson.
   I disse tilfælde gives et pointtilskud, beregnet individuelt til at ligge imellem 1 og maksimalt 100 point.
  • Der er ligeledes rækker, hvor spillere er blevet løftet i den enkeltes kategoripoint på grund af, at laveste point for den pågældende række ikke er opnået.
 • I enkelte rækker har der været udbudt flere holdkampe i en landsdel frem for det mulige udbud i andre kredse. Her er foretaget en automatisk regulering i point ud fra, at der samlet set på tværs af alle kredse maksimalt i den forgangne sæson kan beregnes ranglistesæsonskiftepoint med udgangspunkt i otte holdkampe. Derved er der lavet en reguleringsformel for alle, der har deltaget i flere end otte ungdomsholdkampe for at undgå skævvridning på ranglisten fremadrettet. Den fælles holdturneringsgruppe er opmærksomme på problemet og vil sørge for, at det undgås i fremtiden, således den totale holdkampsfaktor bliver mere ensartet for alle.
 • NIVEAU giver desværre ofte anledning til forvirring. NIVEAU er alene lavet for at enhver spiller kan deltage i alle tre kategorier i den samme turneringsaktivitet, så for eksempel ingen forældre risikerer at skulle køre imellem tre forskellige haller for at den enkelte spiller kan deltage i single, double og mix i tre forskellige turneringer, fordi den enkeltes point ikke er identisk i kategorierne. NIVEAU er dermed alene tilmeldingsniveau og kan betragtes som den enkeltes generelle badmintonranglisteniveau. For at mindske forvirringen, ændres NIVEAU således, at vores algoritmer kører skjult bagved den enkeltes tilmeldingsniveaubogstav. Det aktuelle pointtal, der hidtil har været vist under NIVEAU, forsvinder dermed.
  • For DH-Turneringen, som i dag bruger NIVEAU i DH-reglementet, er der lavet en særlig separat klubløsning, som er placeret i holdmodulet, som benyttes til DH-Turneringen.