Særligt i aldersgruppen 0-18 år er medlemstallet det seneste år dalet i badmintonklubberne.

 

Torsdag blev de nyeste medlemstal for badmintonsporten såvel som hele idrætslivet offentliggjort af DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF).

Tallene viser, at der i 2023 var 109.917 registrerede medlemmer af en badmintonklub. Det er en tilbagegang på cirka 4363 medlemmer i forhold til året forinden. Det ærgrer Badminton Danmarks direktør, Kristian Pinderup Langbak.

– Badminton har desværre tabt medlemmer det seneste år, og det er vi rigtig ærgerlige over. Samtidig er vi nysgerrige på at finde mulige forklaringer på tilbagegangen. Vi har et tæt samarbejde med DGI Badminton, og blandt andet via badmintonkonsulenterne rundt i Danmark prøver vi nu både at finde ud af, hvad der kan ligge bag de faldende tal, samt hvad vi kan gøre for at skabe en positiv udvikling fremadrettet, siger Langbak.

Læs også: Skal du med på holdet? Der er valg til tre poster i hovedbestyrelsen

Det er særligt i alderen 0-18 år, at medlemstallet i badmintonsporten er dalet. Cirka 2.800 personer i denne målgruppe er stoppet i en badmintonklub det seneste år.

I forvejen er der sat i gang i en række initiativer målrettet de yngste, så formanden i DGI Badminton, Preben Buchholtz, håber på, at det på sigt kan være med til at vende udviklingen.

– Vi har flere gode redskaber på hylderne, for eksempel MiniTon for de yngste, samarbejde med skoler og fritidsordninger, og så har vi attraktive træneruddannelser. Vi vil nu arbejde på at få disse greb endnu mere i spil, så vi kan motivere flere til at spille badminton, ikke mindst dem mellem 0 og 18 år. Samtidig har vi sat gang i en udvikling af nye konkurrenceformer både med fokus på de første konkurrenceår i badminton men også for at understøtte aldersgruppen 13-15 år i deres fortsatte motivation for at spille badminton, siger formanden for DGI Badminton.

Læs også: Bliv klar til weekendens VICTOR DMU 2024

Medlemstallene er for kalenderåret 2023, og et medlem tæller med i statistikken, når der er tale om et medlemskab i mindst tre måneder af året.

Det samlede medlemstal for DIF og DGI lyder i år på 2.424.915, hvilket er en stigning på 85.261 medlemmer i forhold til sidste år.

 

 

Fakta over medlemstallene i badminton:

  • 2019: 119.507 medlemmer
  • 2020: 115.245 medlemmer
  • 2021: 113.524 medlemmer
  • 2022: 113.380 medlemmer
  • 2023: 109.017 medlemmer