Michael Rasmussen, Tine Baun, Kasper Dinesen og Sune Gavnholt reflekterer over de ting, som de var igennem i løbet af den første uge på elitetræneruddannelsen.

 

I sidste uge blev første del af Badminton Danmarks elitetræneruddannelse afholdt, og de optagede trænere kunne rejse hjem efter en uge med en masse værdifuld viden og interessante sparringer.

– Det var virkelig, virkelig godt. Jeg havde rigtig høje forventninger til denne uddannelse, for når man bruger økonomi og tid væk fra sit eget miljø, så er det noget, man gerne vil have en masse læring og sparring ud af. Og det levede op til forventninger, jeg havde, siger Sune Gavnholt, som er den ene af fire optagede trænere på uddannelsen.

Læs også: Fire personer optaget på Badminton Danmarks elitetræneruddannelse

Han, Michael Rasmussen, Tine Baun og Kasper Dinesen var blandt andet igennem oplæg fra tre af landstrænerne, som hver især fortalte om deres filosofi også deres syn på hver deres kategorier og fremtiden deri.

Via Team Danmark blev de fire trænere på uddannelsen klogere på kost og ernæring, men de blev også klogere på dem selv, da en sportspsykolog var forbi i løbet af ugen. Derudover var de også flere gange forbi det Nationale Elitetræningscenter og overvære landsholdstræningen.

Sidstnævnte er et nyt lag, der er tilføjet uddannelsen, og det fungerede ifølge Michael Rasmussen rigtig godt.

– Måden, centret er blevet en aktiv del af uddannelsen, er Badminton Danmark lykkedes virkelig godt med. Når vi observerede noget i hallen, sad vi og diskuterede det internt, men jeg fornemmede også, at spillerne så en værdi i, at vi var der, siger Greve-træneren.

Klik her for at læse mere om elitetræneruddannelsen

En af dem, der kender træningen i Brøndby Hallen særdeles godt, er den tredobbelte All England-vinder Tine Baun. Men at se det fra et trænerperspektiv gav et nyt aspekt.

– Det har været dejligt at kunne observere træningen, komme tættere på de andre studiekammerater og få flere syn på samme sag, siger Baun, som fremhæver den åbenhed, der har været internt mellem de fire trænere.

– Selvom det kun var fem dage, så har det været intenst, og vi er kommet godt ind under huden på hinanden. Det åbner for noget mere ærlighed og sårbarhed. Det, tror jeg, er vigtigt, fordi det gør, man tør komme med sine indspark og sige dem højt, selvom man er usikker på tingene, pointerer hun.

Sune Gavnholt bed også særligt mærke i det gode fællesskab, der var mellem trænerne og deres store faglige kompetencer.

– Vi har sparret, diskuteret og støttet hinanden. Det har været en meget personlig og åben læring. Jeg er godt nok imponeret over, hvor fagligt dygtige de andre er. Samtidige er de ydmyge og har fokus på, hvordan de kan være en gruppe, der hjælper hinanden. Så rigtig meget credit til de andre, siger Gavnholt, der blandt andet er træner i Ikast FS Badminton.

Fælles for de fire trænere var, at de var begejstrede over at høre landstrænernes syn på tingene. Samtidig med landstrænerne var meget interesserede i at høre kursisternes input.

– Der var meget badmintonfaglig teori og nørderi, hvor vi gik i dybden med de forskellige kategorier og filosofier, som trænerne hver især har. Det var super spændende og stor ros til landstrænerne for at tage godt imod os og behandle os på lige fod som dem, siger Kasper Dinesen, som på grund coronavirus ikke havde mulighed for at være fysisk tilstede i løbet af ugen.

Nogle af de refleksioner, han gjorde i løbet af ugen, har også givet ham lyst til straks at teste det i praksis.

– Jeg tror, jeg vil prøve at se træningen med andre øjne, end jeg er vant til. Jeg bed også mærke i Jakob Høis måde at se herredouble på med taktisk analyse. Det tror jeg slet ikke, jeg kan lade være med at se, om det kan bruges. Så jeg glæder mig til at få prøvet det af i klubben, siger Højbjerg-træneren.

Netop den praktiske del er også noget, Michael Rasmussen glæder sig til at teste i Greve.

– Jeg vil prøve at arbejde videre med de inputs, vi fik, og forsøge at bruge det i det daglige. Allerede nu har det givet nogle værktøjer, som jeg kan se, jeg kan bruge til at arbejde med specifikke spillere. Forhåbentlig kan det skabe grobund for, at vi på sigt kan bidrage til tingene og få udfordret landstrænerne på nogle parametre, som de også selv gerne vil.

Anden del af elitetræneruddannelsen vil finde sted i uge 5.