Hvem skal anerkendes for sit fantastiske arbejde med talentudvikling i dansk badminton? Er det en, du kender, så er det nu, du skal indstille vedkommende til Badminton Danmarks Talentpris 2024.

 

Hvert år hædres det store talentarbejde, der bliver gjort i dansk badminton. Det gøres gennem Badminton Danmarks Talentpris, der hylder en talenttræner, cheftræner, sportschef, leder, frivillige eller andre, der gør en ekstraordinær indsats for talentudviklingen.

I 2023 var det Ann Nielsen.

Ann Nielsen fik prisen for hendes arbejde med ungdommen i Lillerød Badmintonklub, hvor hun har haft konstant fokus på spillernes trivsel og udvikling mod at være mere selvstændige.

– Jeg er rigtig, rigtig glad og stolt over, at jeg har fået stemmerne til den her pris. Det er vist de følelser, der bedst beskriver, hvordan jeg har det lige nu. Vi er mange, der ligger et stort stykke arbejde i klubberne, så det er også en pris til klubben og til alle dem, der hjælper til, for man kan jo ikke gøre det her alene, så tusind tak for indstillingen i første omgang fra Lillerød, siger Ann Nielsen.

Læs også: Ann Nielsen vinder Badminton Danmarks Talentpris 2023

 

Sådan indstiller du din kandidat 2024

Kender du en, der fortjener Badminton Danmarks Talentpris? Læs her, hvordan du indstiller din kandidat.

For at indstille en person til prisen, skal du sende en skriftlig motivering på maks. en A4-side, hvori det begrundes, hvorfor kandidaten skal vinde Badminton Danmarks Talentpris ud fra de nedenstående kriterier. Til indstillingen vedlægges også et billede af kandidaten. Det skal også fremgå tydeligt, hvem der er afsender.

Alle kan indstille en kandidat til prisen. Indstillingen af kandidat skal sendes til ulja@badminton.dk senest den 15-03-2024 kl. 12.00.

Badminton Danmarks Talentpris har et panel, der nominerer tre kandidater blandt de indstillede kandidater. Panelet kan også selv nominere op til yderligere to kandidater til prisen.

Medlemmernes af Badminton Danmark Talentpris-panel 2024 er:

 • Michael Kjeldsen, Eliteansvarlig i Badminton Danmarks hovedbestyrelse
 • Jens Meibom, Sportschef i Badminton Danmark
 • Lars Uhre, Talentudviklingschef i Badminton Danmark
 • Peter Nedergaard, Talentudviklingskonsulent i Badminton Danmark
 • Jonas Lyduch, U19 Cheftræner i Badminton Danmark
 • Ann Nielsen, sidste års vinder af Badminton Danmarks Talentpris

Den endelige prismodtager vil blive fundet ved en afstemning blandt udvalgte talenttrænere – heriblandt ungdomslandstrænere, talentcentertrænere samt undervisere på badmintonsportens træneruddannelser.

Læs også: Tanja Berg er vinderen af Badminton Danmarks Talentpris 2022

 

Info om Badminton Danmarks Talentpris

Badminton Danmarks talentpris går til en talenttræner, en cheftræner/sportschef, en leder og en ildsjæl i en klub eller en anden sammenhæng, som i løbet af de seneste år har gjort en ekstraordinær indsats for talentudviklingen i dansk badminton, i arbejdet med de bedste unge talenter.

Fokus for prisen er talentarbejdet med børn og unge under 18 år, hvad enten man arbejder overordnet med alle aldersgrupper/niveauer eller man har valgt at specialisere sig ift. en mere specifik aldersgruppe/ niveau.

 

Tidligere vindere:

2023 – Ann Nielsen, Lillerød Badminton

2022 – Tanja Berg, Værløse Badminton

2021 – Thomas Nielsen, abc Aalborg

2020 – Jakob Poulsen, Solrød Strand Badmintonklub

2019 – Lennart Engler, Odense BK

2018 – Michael Kjeldsen, Højbjerg Badmintonklub

2017 – Steen Thomsen og Peter Nedergaard, Kolding BK

2016 – Preben Nørgaard, Solrød Strand Badmintonklub

 

Kriterier for nominering og kåring af vinderen af Badminton Danmarks talentpris.

Kandidaten har arbejdet med udvikling af badmintonspillere og badmintonmiljøer samt være ambassadør for badmintonsportens værdier glæde, udvikling, fællesskab og oplevelser. Kandidatens indsats er kendetegnet ved at tilgodese på bedste vis og i bredt omfang følgende:

Talentudviklingsmiljøet, f.eks. ved

 • At træning og aktiviteter byder på udfordringer, kræver fokus og engagement
 • At alle tager medansvar for udvikling og samarbejde både af sig selv og miljøet
 • At der er fokus på at styrke de sociale relationer, glæde og trivsel i miljøet
 • At der udvises engagement og oprigtig interesse for badmintontalenterne – både som unge spillere og som unge mennesker.

Badmintonmæssige og personlig udvikling, f.eks. ved

 • At der fokuseres på badmintonspillernes langsigtede udvikling frem for det kortsigtede resultat.
 • At træningen tilgodeser principperne i aldersrelateret træning
 • At der fokuseres på udvikling af sportslige, personlige og sociale kompetencer
 • At der fokuseres på at spillerne lærer at mestre den med- og modgang, de oplever i deres badmintonkarriere.
 • At spillerne klædes på til at håndtere overgangen fra ungdomsspiller (talent) til seniorspiller (elite).

Egne kompetencer og udvikling, f.eks. ved

 • At engagere sig i sin egen udvikling samt uddanne og dygtiggøre sig specifikt i forhold til at arbejde med og udvikle unge talenter.

 

Prisen betragtes som en ”One time Award”, og derfor er det ikke muligt at indstille tidligere vindere. Tidligere nominerede kan godt indstilles igen. Ansatte og frivillige i Badminton Danmark kan ikke indstilles på baggrund af deres arbejde for Badminton Danmark, men godt for deres arbejde/indsats for talentudviklingen andre steder f.eks. i en klub.