Badmintonphoto

Badminton Danmarks Disciplinærudvalg har idømt Team Skælskør-Slagelse en bøde på 95.000 kroner.

 

Disciplinærudvalget har færdigbehandlet sagen om Team Skælskør-Slagelses (TSS) afbud til Badmintonligaens bronzekamp. Udvalget har på baggrund af sin høring valgt at idømme klubben en bøde på 95.000 kr.

Det er udvalgets holdning,

  • at en bronzekamp i Badmintonligaen er en af sæsonens højdepunkter, som skal medvirke til at skabe begejstring og positiv omtale af badmintonsporten
  • at den manglende gennemførelse har medført et væsentligt tab for badmintonsportens anseelse
  • at den manglende bronzekamp har haft konsekvenser for Badminton Danmarks image
  • at der ikke må være en økonomisk fordel for TSS ved at udeblive fra bronzekampen
  • at det må aldrig være en fordel for Badminton Danmarks medlemmer ikke at følge det gældende regelsæt

TSS begrundede sit afbud til bronzekampen med uforudsete økonomiske vanskeligheder. Det er Disciplinærudvalgets vurdering, at TSS uagtet den økonomiske situation klubben befinder sig i, har opnået en økonomisk fordel ved ikke at deltage i bronzekampen, idet udgifter til spillerlønninger, rejseomkostninger med videre er elimineret.

Klik her for at læse hele Disciplinærudvalgets afgørelse

– Vi anerkender den gode og grundige proces, der ligger til grund for Disciplinærudvalgets afgørelse. En afgørelse, som vi bakker op om. Vi er i bund og grund rigtig kede af den her sag, og i sagens forløb er vi blevet bekendt med, at der mangler en fleksibilitet i sanktionsmulighederne, som vores Holdturneringsudvalg kan gøre brug af. Det skal vi have gjort noget ved, så vi fremadrettet minimerer risikoen for, at vi ikke får afviklet Badmintonligaens kampe. Derfor er Holdturneringsudvalget også allerede nu i gang med at kigge på mulige ændringer i deres beføjelser til næste sæson, siger Badminton Danmarks direktør, Kristian Langbak, og fortsætter:

– Det er på alle måder en ærgerlig sag for dansk badminton og ikke mindst de implicerede klubber. Der er sagt og skrevet meget om sagen i medierne og på sociale medier. For mange er der en del følelser på spil, og det er kun naturligt. Som forbund er vores rolle at tage afsæt i de eksisterende rammer og reglementer og vurdere sagen nøgternt herfra.

Team Skælskør-Slagelse har mulighed for at appellere afgørelsen til DIF’s højeste appelinstans inden fire uger.

Læs også: Team Skælskør-Slagelse dømmes for afbud til Badmintonligaens bronzekamp

Badmintonligaen blev i sidste uge, tirsdag den 7. maj, vundet af Højbjerg/Via Biler, da de slog Skovshoved med 5-3 i VICTOR Ligafinalen.

 

Sagen kort:

Den 17. april tilkendegiver Team Skælskør-Slagelse, at de melder afbud til Badmintonligaens bronzekamp grundet uforudsete økonomiske vanskeligheder.

Den 18. april tager Holdturneringsudvalget sagen op på eget initiativ.

Den 26. april idømmer Holdturneringsudvalget den maksimale straf, der var udvalget muligt, til TSS:

  • En bøde på 3.000 kr. for afbuddet til bronzekampen, da de ikke fandt afbuddet acceptabelt jf. §35A stk. 1
  • Taberdømt dem 0-9 i bronzekampen
  • En bøde på 2.000 kr. for ’ikke fremmødt’ spiller i semifinalen mod Højbjerg samt -3 holdkampspoint i den kommende sæson jf. §37 stk. 1 punkt D.
  • Derudover bragte HU sagen videre til Disciplinærudvalget med henblik på yderligere sanktioner for at bringe spillet i miskredit jf. §53.

Den 14. maj idømmer Disciplinærudvalget TSS en bøde på 95.000 kr.

Læs også: Badmintonligaens bronzekamp afvikles ikke